Važni telefoni

logo

Važni telefoni ustanova u Banji Koviljači

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulante

ZC “M.Marin”………………………………………………015/818-187;818-259

Sanatorijum………………………………………………..015/818-257;818-258

Apoteke

“Dr. LazaLazarević”…………………………………………………..015/819-212

Banke

Komercijalnabanka……………………………………………………015/818-233

Benzinskestanice

Lukoil……………………………………………………………………015/818-351

Crvenikrst

Centrala…………………………………………………………………015/819-669

Crkva

“Svetihapostola Petra iPavla”………………………………………015/818-100

Dom zadecu

“VeraBlagojević”………………………………………………………015/818-395

Hotelskoturističko preduzeće

Uprava…………………………………………………………………..015/818-252

Javnapreduzeća

“Direkcija za razvoj iupravljanje Banje Koviljače”………………….015/819-200

Vodovod ikanalizacija, crpnastanica……………………………….015/818-162

Klubpenzionera

Udruženje penzionera MZ BanjaKoviljača………………………….015/819-657

Mesnazajednica

MZ BanjaKoviljača…………………………………………015/818-246;818-368

Mesnakancelarija……………………………………………………………818-269

Osnovneškole

“VeraBlagojević”………………………………………….015/818-177;819-588

Policija

Policijskoodeljenje BanjaKoviljača………………….015/874-060….lokal…107

Prihvatilišteza strance i izbeglice

Centrala………………………………………………………………..015/818-199

PTT PJBanja Koviljača

Pošta…………………………………………………………tel/faks..015/818-079

Upravnik………………………………………………………………..015/818-280

Šalterskaslužba……………………………………………………………..818-268

Šaltersala……………………………………………………………………819-514

Šaltersala……………………………………………………………………819-515

Sportskiklubovi

FK”Gučevo”…………………………………………………………..015/818-469

Predsednik…………………………………………………………..064/347-91-87

Vrtić

Pinokio………………………………………………………………….015/819-636

Železničkastanica

Centrala…………………………………………………………………015/818-240