Dobri Potok

naslovna

Dobri potok je dolina u Rađevini, 1km od Krupnja i 35km udaljena od Banje Koviljače. Interesantna je zbog stare drvene crkve, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice kraj koje se nalazi prastaro groblje sa neobičnim kamenim spomenicima, i mali etno-muzejski kompleks u vidu nekoliko drvenih kućica podignutih u tradicionalnom stilu. U njima su smešteni muzej enterijera, etnografski i prirodnjački muzej, i svi sadrže bogate kolekcije vezane za prošlost ovog kraja. Postanak crkve se vezuje za 12. vek i ktitore braću Jugoviće, ali prvi pisani pomen crkve je u 16. veku, 1528. godine, u turskim tefterima.