Zdravstvo

 

Zdravstveni program i velnes program

Banja Koviljača od 1968. godine beleži nov razvoj u kome primat dobija medicina. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača je više decenija pod raznim imenima nosilac razvoja banjskog turizma.

Termomineralna voda na osnovu terenskih i kompletnih fizičko – hemijskih ispitivanja pripada kategoriji natrijum-kalcijum-hidrokarbonatnih fipotermi. Peloid je mineralnog porekla i spada u alkalne i redukcione peloide, priprema se za upotrebu u specijalno otvorenim blatnim bazenima gde se donosi glina iz okoline i meša sa sumporovitom vodom. Sazrevanje se vrši u anaerobnim uslovima koji se obezbeđuju stalnim doticanjem sumporovite vode koja prekriva glinu. Proces zrenja peloida traje od 1 do 3 godine, uz povremeno mešanje. Peloid se upotrebljava u terapijske svrhe u vidu blatnih pakovanja.

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača leče se:

 1. reumatološka oboljenja

 2. degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba

 3. diskus herniju i satanja nakon operacije diskus hernije

 4. osteoporozu

 5. postraumatska stanja donjih i gornjih ekstremiteta i kičmenog stuba

 6. lakša oštećenja centralnog nervnog sistema

 7. perifernih nerava

 8. mišićna oboljenja

 9. pojedina ginekološka i kožna oboljenja

 10. sterilitet

 11. limfadem