Sastanak Saveta za privredu grada održan u Banji Koviljači, privrednici žele da ulažu

naslovna

Danas je u Banji Koviljači, u sali Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ koja je ujedno bila i domaćin, održan IV sastanak Saveta za privredu Grada Loznice. Učešće su  pored domaćina, predstavnika lokalne samouprave, članova Saveta, uzeli i loznički privrednici iz različitih oblasti – građevine, turizma, elektroprivrede. Mnogi od prisutnih su iskazali želju za investiranjem u okviru javno privatnog partnerstva, i izneli svoje predloge za lakše i brže investiranje u projekte koje bi i Gradu i privrednicima, potencijalnim investitorima bili od koristi. Ipak, konstatovano je da postoje brojne prepreke na tom putu, i dogovoreno da se moraju najpre odrediti konkretni projekti iz određenih privrednih grana, a zatim pozvati investitori koji bi uzeli učešća u tom konkretnom projektu. Predsednik Saveta za privredu, Dragoslav Nikolić, pozvao je prisutne da zajedno uzmu učešća na Sajmu u Cirihu, gde bi predstavili svoje proizvode i usluge, i gde bi zainteresovali i investitore iz Švajcarske i dijasporu da ulaže u Loznicu, Banju Koviljaču. Učesnici su na kraju posetili i Likovnu koloniju koja se tradicionalno održava u Specijalnoj bolnici, kao i wellness i druge sadržaje u okviru ove renomirane ustanove.