Održan sastanak gradonačelnika i banjskih Udruženja u vezi Kur salona

ALX 6112

ALX 6112

Dana 26.01.2016. održan je sastanak u Gradskoj upravi, na inicijativu predstavnika osam banjskih Udruženja koja su jedinstvena u stavu da podhitno treba reagovati i spasiti Kur salon od urušavanja. Gradonačelnik Vidoje Petrović je pozdravio ideju zajedničkog nastupa na pronalaženju najboljeg rešenja, i predočio dopise koji su upućivani na adresu nadležnog ministarstva u vezi rešavanja ovog problema. Na dopise, nažalost, nadležni u ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju nisu reagovali, nego su se na neki način ogradili i poslali odgovor koji ne nudi rešenja. S obzirom da nema puno vremena za spas najvažnijeg spomenika kulture na teritoriji Grada, predstavnici Udruženja su predložili Gradskoj upravi da se pozove na Zakon o lokalnoj samoupravi (član 20, stav 18), gde se jasno kaže da Grad ima pravo i obavezu da brine o kulturnim dobrima na svojoj teritoriji, i da se zahteva od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (koja je u međuvremenu nasledila Agenciju za privatizaciju), da uvaži hitnost i neophodnost reakcije za spas ovog zdanja. Zakazan je sastanak sa predstavnicima navedene agencije u petak, gde će ponovo prisustvovati i predstavnici Udruženja i gradonačelnik. Dobra volja postoji da se zajedno prikupe sredstva za sanaciju, ali to neće biti dovoljno ukoliko se ne pronađe zakonsko rešenje da se uđe u objekat, koji je trenutno u sudskom sporu. Građani smatraju da se rešenje može naći, i sa optimizmom čekaju naredne nade i odluke nadležnih.