Evo koja je najstarija zgrada u banjskom parku…

naslovna

naslovna

Novi vladar na prestolu Srbije, kralj Petar I Karađorđević, započeo je izgradnju impozantne zgrade sumpornog kupatila u Banji Koviljači koja će se finansirati iz državne kase. Temelji novog kupatila postavljeni su u maju 1904. godine, a porcelanske kade, blatne kupke, masaže, elektromasaže, bile su na raspologanju gostima tri godine kasnije. Ovo kupatilo nije samo podiglo standarde lečenja na mnogo viši nivo, nego je sa centralnom kupolom iznad glavnog ulaza postalo i pravi ukras banje. Zahvalan narod nazvao je kupatilo imenom svog vladara – „Kralj Petar I“. Blagotvornim tretmanima prepustio 
se i sam kralj, već 1908. god. i od tada je redovno posećivao banju, i u njoj boravio nekad i više 
od mesec dana godišnje. Nije skrivao da su čak i pojedini državnički poslovi morali čekati, jer 
se često neplanirano dešavalo da produži boravak u svom omiljenom odmorištu. Zgrada je do danas zadržala originalan izgled, a u samom kupatilu, čiji je jedan deo preuređen u moderan wellness centar, nalazi se i kraljeva kada koju po želji mogu koristiti banjski gosti.

{gallery}kupatilo{/gallery}