Kategorija Arhiva: Stara banja

Zdravstvo

  Zdravstveni program i velnes program Banja Koviljača od 1968. godine beleži nov razvoj u kome primat dobija medicina. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača je više decenija pod raznim imenima nosilac razvoja banjskog turizma. Termomineralna voda na osnovu terenskih i kompletnih fizičko – hemijskih ispitivanja pripada kategoriji natrijum-kalcijum-hidrokarbonatnih fipotermi. Peloid je mineralnog porekla i […]

Klima

Izuzetno povoljni klimatski uslovi kao i bogati izvori sumporovite vode, lekovitog blata, brojni kulturno istorijski spomenici, neodoljiv su izazov za razvoj svih vidova turizma. Zdravstveni turizam je svakako na prvom mestu, a progresivni razvoj Banje zadnjih godina uslovio je da se i sezona produži traje čitavih dvanaest meseci u toku godine.

Geografski polozaj

Gradsko i poznato banjsko lečilište nalazi se na desnoj strani Drine u podnožju Gučeva na 125 m nadmorske visine. Okružuju je prostrane ravnice Mačve i Semberije i planine: Boranja, Sokolske planine, Cer. Do Banje Koviljače se stiže iz Beograda, autoputem Beograd-Ruma, a zatim regionalnim putem Ruma-Šabac-Loznica-Banja Koviljača (14 km), iz Novog Sada regionalnim putem Novi […]

Istorija

Pronađen arheološki materijal i raspoloživi istorijski podaci ukazuju na dugovremenu istoriju naselja i razvijenu banjsku funkciju jos u rimskom periodu. Lekovita voda je korišćena za vreme Rimljana i Turaka, a zvanično je i najstarija banja u Srbiji. Pominje se 1528. godine pod imenom Koviljača u nahiji Bohorina, a 1847 god. u delu Vuka Karadžića geografsko-statističensko […]