Svetozar Cveja Jovanović - književnik - dobitnik Vukove Nagrade za 2001. godinu

baner2

 

BIOGRAFIJA

VUKOVA NAGRADA

KRATKA BIBLIOGRAFIJA

 

DETALJNA BIBLIOGRAFIJA

 

SRPSKO-NORVEŠKI REČNIK - pisan u koncentracionom logoru Korgen u Norveškoj 1942 godine

(prvi srpsko-norveški rečnik sa gramatikom je publikovan 1973. god. u izdanju Turističke Štampe)

ZAROBLJENIČKI BUKVAR

ILUSTROVANA BIBLIOGRAFIJA

 

ILUSTROVANA BIBLIOGRAFIJA - MONTAŽA